Caravanstalling West
Oranjesluisweg 5A
2671 NB Naaldwijk
0174 - 510 311
06 - 23 89 20 27

Caravan ophalen

Ophalen alleen op afspraak. Bel ons 2 dagen van tevoren of vul het ophalen formulier in.


Voorwaarden

    De Voorwaarden caravanstallingwest.nl.

   1: De stalling geldt telkens voor een periode van 12 maanden. Enig onderverhuur

       in welke vorm dan ook is niet toegestaan. 

   2: De huurperiode is van 1 september t/m 31 augustus. Bij afleveren van het

       object moet u contant afrekenen voor de aankomende periode.

   3: Bij huurachterstand is het niet mogelijk het gestalde object uit de stalling

       mee te nemen.

   4: De verhuurder zal geen onbevoegden bij het gestalde toelaten.

       Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde object

       zijn niet toegestaan en ook niet tussentijds halen en brengen van spullen.

   5: De huurder dient twee dagen van te voren het ophaalformulier te versturen

       of telefonisch contact op te nemen. De huurder dient zich altijd te kunnen

       legitimeren op verzoek van de verhuurder. Zonder toestemming van de huurder

       word het object niet aan derde meegegeven.

   6: Zondags en op  feestdagen  gesloten.

   7: Wie  tussen 1 November en 31 Maart zijn gestalde object wil halen moet dat

       schriftelijk aanmelden voor 1 Oktober.

   8: De huurder dient gasflessen en andere gevaarlijke of brandbare

       stoffen/voorwerpen uit het gestalde object te verwijderen.

   9: De verhuurder is niet gehouden eventuele schade te vergoeden die in het

       gehuurde door welke oorzaak dan ook, aan het gestalde object wordt

       aangebracht.(brand, storm, diefstal, waterschade, verplaatsen ect.) .

10:  U staat op eigen risico. De verhuurder verplicht de huurder het te

       stallen object zelf voldoende te verzekeren. De niet verzekerde risico's

       kunnen nimmer aan de verhuurder worden toegerekend.

11:  Het gebruik van een disselslot welke wij met de mover kunnen oppikken

       is verplicht.

12: De maximale uitgifte is 5 keer per jaar daarna word €12.10 incl. b.t.w.

      per uitgifte gerekend.

13: Deze stallingsovereenkomst word telkens stilzwijgend voor een periode

      van 12 maanden verlengd tenzij de huurder tenminste twee maanden

      voor het einde van het oude contract de stalling schriftelijk heeft opgezegd

      er word geen restitutie gedaan.


    

   

          

Ontwikkeld door: SG Web Services